Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

KALABAK SU olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını Kalite ve Gıda Güvenliği standartalarına bağlı kalarak tam anlamıyla karşılamak olarak tanımlıyoruz;

  • Ana felsefemiz kaptajımızdan temin ettiğimiz doğal kaynak suyunu hiçbir işleme tabi tutmadan doğal hali ile ambalajlayıp yasal mevzuatlar çerçevesinde doğal kaynak suyu üretimi, dağıtımı ve pazarlamasında tercih edilen bir kurum olmak,
  • Müşterilerimize Kalite ve Gıda Güveliği Yönetim Sistemi çerçevesince mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan spesifikasyonlara uygun tüm analizleri yapılmış sağlıklı ve temiz ürünler sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek etkili, verimli yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi önemseyen yaklaşımlarla ilgili süreçler doğrultusunda hedeflere ulaşmak,
  • Müşterilerimizin geri bildirimleri için tüm teknoloji, alt yapı ve insan kaynaklarını seferber ederek müşteri odaklı, şeffaf ve objektif bir yaklaşımla memnuniyeti ele almak,
  • Çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızı eğitim ve diğer tüm iletişim kanalları kullanılarak ISO 9001:2015 ve ISO 22000:2018 standartlarının benimsenmesini ve sürekliliğinin sağlamak,
  • Tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla, hammadde temininden son ürün tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda yüksek kalite ve hijyen seviyesinde ürettiğimiz ürünlerimizi sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında korumak,
  • Sistemimizin etkin olarak faaliyetlerini devam ettirmesini sağlamak için tüm kaynakların seferber edilmesi kurum politikamızdır.