Laboratuvar / Kalabak Su Analiz Laboratuvarı

KALABAK SU ANALİZ LABORATUVARI

Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 2005 yılında yenilenerek, su alanında özel sektör, kamu sektörü ve Akademik çevrelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

Kalabak Su Analiz Laboratuvarı, gerekli olan insan kaynağı, ekipman, cihaz, bilgi ve yönetim sistemi olanaklarına sahip gelişmeye ve araştırmaya açık bir kuruluştur.

Laboratuvarımız

  • Kimyasal Analiz Laboratuvarı
  • Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı

olarak iki bölümden oluşmaktadır.


KİMYASAL VE MİKTOBİYOLOJİK ANALİZ LABORATUVARI

Sağlık Bakanlığı´nın 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı su mevzuatına uygun şartlarda teknik ekipman ve cihazlarla donatılmıştır. Tüm ürünlerimizde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler ESKi Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılmaktadır. Kontrol ve denetleme izleme analizleri Halk Sağlığı laboratuvarlarında yapılmaktadır. Üretimin her aşamasında, kaynaktan dolum işleminden sonraya kadar olan her safha sürekli kontrol edilmektedir.