Temizsu Analizleri Hizmet Tanımlama Formu

Doküman No ESKİ.FR.03
Yayım Tarihi 04.02.2008
Revizyon No 01
Revizyon Tarihi 02.01.2009
DENEY ADI DENEY METODU NUMUNE KABI TÜRÜ MİN. NUMUNE
MİKTARI (mL)
NUMUNENİN ALINMASI  NUMUNENİN
KORUNMASI
FİYAT
()
Magnezyum Analizi TS 11885 P, C 250 Temizsulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. Numune pH'ı 1-2 olacak şekilde HNO3 ile asitlendirilerek, asitle yıkanmış plastik, cam veya borosilikat cam kaplarda saklanmalıdır. 1ºC ile 5ºC arasında stabildir, 1 ay süreyle saklanabilir. 70 + KDV
Sodyum Analizi TS 11885 P 250 Temizsulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. Numune pH'ı 1-2 olacak şekilde HNO3 ile asitlendirilerek, asitle yıkanmış plastik, cam veya borosilikat cam kaplarda saklanmalıdır. 1ºC  ile 5ºC arasında stabildir, 1 ay süreyle saklanabilir. 70 + KDV
Potasyum Analizi TS 11885 P, C 250 Temizsulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. Numune pH'ı 1-2 olacak şekilde HNO3 ile asitlendirilerek, asitle yıkanmış plastik, cam veya borosilikat cam kaplarda saklanmalıdır. 1ºC  ile 5ºC arasında stabildir, 1 ay süreyle saklanabilir. 70 + KDV
Alüminyum Analizi TS 11885 P, C 100 Temizsulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. Numune pH'ı 1-2 olacak şekilde HNO3 ile asitlendirilerek, asitle yıkanmış plastik, cam veya borosilikat cam kaplarda saklanmalıdır. 1ºC  ile 5ºC arasında stabildir, 1 ay süreyle saklanabilir. 70 + KDV
* P : Plastik (polietilen ya da eşdeğer)
* C : Cam

* Analiz raporu teslim edildikten 5 iş günü sonra alınmayan numuneler tasfiye edilir.