Kurumsal / Damacana Dolum

Üretim Tekniği

KALABAK su dolum istasyonunda tam otomatik makinalarda el değmeden yapılan dolum aşamalarımız şu şekildedir:


Polikarbonat (PC) Ürün Yıkama ve Dolum

12 lt. PC şişeler geri dönüşümlü (yıkanıp yeniden kullanılabilen) ambalajlar olmalarından dolayı, dolum öncesinde bu şişelerin yıkanması zorunludur. Sakaların fabrikaya dolum için getirdikleri boş şişeler, damacana sepetleri içinde şişe bandı üzerine yerleştirilir ve fabrikaya girişi sağlanır. Şişeler bandın sonunda sepetlerinden ayrılarak ilk kontrolleri yapılır ve ön yıkama ünitesine verilir. Şişeler otomatik yükleme aparatı ile ön yıkama makinesinin haznelerine bir defada 7 şişe olmak üzere alınır. Burada şişeler gıda kodeksine uygun dezenfektan ile 55°C - 70°C sıcaklıkta yıkanır ve ilk durulamaları yapılır. Buradan çıkan şişeler ilk defa fabrikaya giriyormuş gibi ikinci bir şişe bandına otomatik olarak geçer. Bandın devamında yıkama makinesine ulaşır ve yine yıkama makinesinin haznelerine bir defada 7 şişe otomatik olarak alınır ve burada şişelerin yıkaması yapılır. Daha sonra aynı makine ile entegre dolum istasyonunda, ürün suyun dolumu yapılır ve hemen ardından kapağı kapatılır. Kapağı kapatıldıktan sonra, tarih kodlama makinesinde üretim tarihi ve saati, hat numarası ve barkod kodu yazılır. PC şişeler son olarak ayrı bir banttan gelen yıkanmış sepetlere otomatik olarak yerleştirilir; artık damacana sevkıyata hazır durumdadır. Şimdi bu prosesleri detaylı olarak inceleyelim:


Koku Yabancı Madde Ve Etiket Kontrol Ünitesi:

Fabrikaya dolum için gelen PC şişeler ön yıkama ünitesi öncesinde kalite kontrol personeli tarafından sepetlerinden ayrılır. Daha sonra koku, yabancı madde ve etiket kontrolleri yapılır. İçinde yabancı madde tespit edilen ve kullanım ömrünü tamamlayan damacanaların imhası gerçekleştirilir. Yıpranmış, yırtılmış etiketler yenisi ile değiştirilir, etiketsiz olan şişelere etiket yapıştırılır.


Ön Yıkama Ünitesi

Ön yıkama ünitesi öncesinde üretim personeli tarafından kontrol edilen damacanalar ön yıkama ünitesine verilir. Burada, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı gıda ambalajları temizliğinde kullanılan dezenfektanlarla 55°C - 70°C sıcaklıktaki suyla damacanaların iç ve dış yüzey temizliği ve sonrasında ilk durulaması yapılır.


Yıkama Ünitesi

Ön yıkamadan gelen damacanaların üretimden önce ikinci yıkamaları yıkama ünitesinde yapılır. Bu ünitede dezenfektan tamamen uzaklaştırılır.


Dolum Ünitesi

Kalabak su dolum ünitesine gelmeden önce 0,1 mikron filtrelerden geçer ve birkaç saat içerisinde oksijene dönüşen ozon (O3) gazı ile dezenfekte edilerek olası mikroorganizmalardan arındırılır. Böylece daha sonra oluşabilecek biyolojik reaksiyonlara karşı önlem alınır. Dolum işlemi, iki aşamalı yıkama ünitesinden geçerek hijyen güvenliği sağlanmış şişelere tam otomatik, tamamen kapalı dolum makinesinde el değmeden gerçekleştirilir.


Kapaklama Ünitesi

Kapaklama ünitesinde UV ışığı ile dezenfekte edilen Polietilen (PE) kapaklarla, ilk olarak nihai tüketici tarafından açılmak üzere, otomatik olarak, el değmeden kapatılır.


Kontrol Ünitesi

Kapatma ünitesinde ağzı kapanan 12 lt damacanalar kontrol ünitesinden geçerken kalite kontrol personeli tarafından Kalite Planı'na göre kontrol edilir.


Güvenlik Bandı Ünitesi

Üretim personelinin onayından geçen damacanaların bu ünitede kapak bölümleri güvenlik bandı ile otomatik olarak sarılarak tüketicinin ürünün ilk defa açıldığından emin olması sağlanır.


Sepetleme Ünitesi

Güvenlik bandı sarılmış olan damacanalar paralel banttan gelen yıkanmış sepetlere otomatik olarak giydirilir ve sevkıyat için hazır hale getirilir.