Laboratuvar / Filtreleme, Ozonlama ve Dolum

Mikrofiltrasyon

Kalabak Kaynak Suyu yılın 1. ve 2. ayında kar eriyip, yeraltına süzüldükten sonra kayaçlarda oluşan "Anyonik Kayaç" Reaksiyonları ile doğal olarak 1-1,5 NTU bulanıklığa erişmekteydi.

Membran filtreler kullanıldığında su 0,45 mikrondan süzülmekte ve bulanıklık en fazla 0,35 NTU değerine kadar düşürülmekteydi.

Daha iyi su sunabilmek amacıyla, sadece Askıdaki Katı Maddeleri (AKM) süzen ve asla suyun mineral yapısını değiştirmeyen Aira Mikrofiitrasyon sistemi satın alınmıştır. Bu teknoloji Türkiye'de ilk olarak Kalabak Kaynak Suyunda kullanılmıştır. Mikrofiltrasyon membranları, suyu 0,1 mikrondan süzen çapraz akışlı bir filtrasyon teknolojisidir. Yaklaşık 20 cm çaplı ve 3 m boyunda olan modüllerin içinde çapları 1,2 mm olan 2000 kadar ince borucuklar bulunmaktadır. Süzülecek su, modülün altından, bu 2000 adet borunun dışından modüle girmektedir. Bu boruların alt uçları kapatılmıştır. Boruların dış tarafları ise çıkışta kapalı, borunun içi açıktır. Dolayısı ile modüldeki su özel yapılı membran borunun dışından süzülerek içine girmekte ve tüketime verilmektedir.

Belli periyotlarda ise boruların dışında biriken AKM'ler daha önce süzülmüş su ve hava kullanılarak drenaja atılmaktadır. Tüm sistem insan gerektirmeden, bilgisayar denetimli, otomatik olarak çalışmaktadır. En küçük bakteri çapının 0,5 mikron, virüslerin ise 0,2 mikron olduğu düşünülürse 0,1 mikrondan süzmenin ne kadar hassas olduğu anlaşılabilmektedir. Bu sistemle 0,02 NTU bulanıklığa sahip su elde edilebilmekte ve suyun kimyasal yapısı ve iyon değerleri hiç bir değişime uğramadan sadece A.K.M' lerin tümü tutulmaktadır.


Ozon Ünitesi

Ozonlama hijyen güvenliği için bütün dünyada su üreticilerinin uzun yıllardır en yaygın olarak kullandığı güvenilir bir yöntemdir. Su,dolum esnasında hava ile temas edeceğinden bakteri alabilir ve tüm yapılan dezenfekte işlemleri boşa gidebilir. Bu bakteriler hızla çoğalarak sağlığa zarar verebilir. Dolayısı ile dolum esnasında bakterilerin suya karışmasını engellemek amacı ile ozonlama yapılır. Dolumdan sonra şişedeki suyun içinde bulunan ozon gazı, ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-9 saat arasında kendiliğinden yok olmakta ve bildiğimiz oksijene dönüşmektedir. Ozonlama işlemi kaynak suyunun müşteriye gidene kadar hijyenik şekilde kalmasını sağlamak maksadıyla yapılır. Bu işlem tam hijyen sağlanmasına ve ürününün uzun süreler bozulmadan saklanabilmesine imkan vermektedir.


Hijyenik Dolum Ünitesi

Kalabak kaynak suyu dolum tesislerinde, kanserojen madde içermeyen ve koku oluşumuna neden olmayan polikarbonat damacanaların, dolumdan önce;diğer su fabrikalarından farklı olarak, boyun ve dış yüzeyini temizleyen 4 adet ön yıkama makinesi bulunmaktadır. Ön yıkaması biten damacanaların iç kısmı üç aşamada temizlenmektedir:

  • 1. Dezenfektan madde ile hijyeni sağlanır.
  • 2. 55°C - 70°C basınçlı su ile yıkanır.
  • 3. Durulama işlemi filtre edilmiş ve ozonlanmış basınçlı Kalabak Suyu ile yapılır.

Dolum ve kapaklama işlemi otomatik makinalarda el değmeden yapılır. Emniyet bandı üzerine üretim tarihi ve saati, hat numarası ve barkod kodu yazılarak tüketime hazır hale getirilir.