Atıksu Analizleri Hizmet Tanımlama Formu

Doküman No ESKİ.FR.03
Yayım Tarihi 04.02.2008
Revizyon No 01
Revizyon Tarihi 02.01.2009
DENEY ADI DENEY METODU NUMUNE KABI TÜRÜ MİN. NUMUNE
MİKTARI (mL)
NUMUNENİN ALINMASI  NUMUNENİN
KORUNMASI
FİYAT
()
pH TS EN ISO 10523 P, C 250 Atıksulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. 6 saat içinde analiz edilmelidir. Mümkün olmadığı durumlarda, analiz numune alımından itibaren 24 saat içinde tamamlanmalıdır. Numune plastik veya cam kaplarda üstte hava boşluğu kalmayacak şekilde doldurularak saklanmalı, yavaşca sallanarak hava kabarcıkları giderilmelidir. 30 + KDV
Askıda Katı Madde (AKM) TS EN 872 P, C 1000 Atıksulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. 4 saat içinde analiz edilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda numune 10C ila 50C sıcaklıkta stabildir, 2 gün muhafaza edilebilir. Numuneye herhangi bir katkı maddesi ilave edilememelidir. 50 + KDV
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) SM 5210 B SM 4500-O G P, C 250 Atıksulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. 6 saat içinde analiz edilmelidir. Mümkün olmadığı durumlarda, analiz numune alımından itibaren 24 saat içinde tamamlanmalıdır.Plastik veya cam kaplarda üstte hava kalmayacak şekilde doldurularak saklanmalıdır.1ºC ile 4ºC arasında stabildir. 100 + KDV
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) TS 2789 P, C 250 Atıksulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. 1000 mg/L üzerinde klorür içeren numune kabul edilmemektedir. 5 gün içinde analiz edilmelidir.Numunenin analizden önce muhafaza edilmesi gerektiği durumlarda, numunenin her 1 L' sine 10 mL 4 mol/L' lik sülfürik asit ilave edilmeli (pH 1-2 arasına getirilmeli) ve 10C ila 50C arasında muhafaza edilmelidir. 150 + KDV
* P : Plastik (polietilen ya da eşdeğer)
* C : Cam

* Analiz raporu teslim edildikten 5 iş günü sonra alınmayan numuneler tasfiye edilir.